Sisjöns billackering hade funnits i 25 år, vid årskiftet 2012-13 köptes företaget av Pär Sjöberg och Rickard Johansson som tillsammans har över 30 års erfarenhet i branchen.

Sisjöns Nya Billackering AB bildades och många investeringar har gjorts i verksamheten för att möta 2000 talets krav, tanken är att erbjuda fackmannamässigt utförda rikt, plast och lackeringsjobb med en hög personlig service och korta väntetider.

Sedan hösten 2015 drivs företaget vidare av Pär Sjöberg